Deelnemers:
PIETER ALEWIJNS
SOPO BAZGADZE
FRANS BEERENS
MATHIEU BERDEN
TOON BERGHAHN
APRIL BERGVIK
ROLAND BERNING
PETER BLOM
MARIEKE BOLHUIS
HARM-JAN BOVEN
INGRID VAN DEN BRAND
MAURICE BRASPENNING
MISJA VAN DAAL
NYNKE DEINEMA
HILDEGARD DEKKER
ERWIN VAN DOORN
SAM DRUKKER
FEMMIE DUIVEN
SYLVIE DUHAMEL
ANNE DIJKSTRA
MASASHI ECHIGO
HANS ENSINK OP KEMNA
AARON VAN ERP
BENJAMIN FRANKEL
ANDRE GEERTSE
MAGDA GIEBELS
ARNOLD VAN GRIENSVEN
GUMMBAH
CEES GUNSING
LUCIE HAVEL
JOSE HEERKENS
MARIA VAN HEESWIJK
HENRIETTE HEIDSTRA
BRAM HERMENS
BERT HERMENS
SARA VAN HOOFF
JON ASGEIR HREINSSON
HETTY HURKMANS
AD DE JONG
IVO KAMPHUIS
MATIJS VAN DE KERKHOF
THEO VAN KEULEN
GRACIA KHOUW
JESSICA KNOOT
KEES KOOMEN
ANDRE DIN KOREVAAR
RENE KORTEN
CHARLOTTE KOSTER
TOINE VAN DE KRUIS
SANDRA KRUISBRINK
LOUK KUIJS
COBY VAN DER KWAST
MARTIN VAN DE LAAR
PAUL VAN DE LAAR
JOHN LAMBRICHTS
JACQUELINE LAMME
MARJOLEIN LANDMAN
ANNA LANGE
SJOERD VAN LANKVELD
PAUL LEGELAND
ERIK VAN LIESHOUT
LISETTEH
MARG
MARGARETHA LOUWERS
FRANK MALCORPS
LEONIE MARECHAL
SASKIA DE MAREE
JOHN MATERS
JANA VAN MEERVELD
ARNO MERTENS
SABRINA METSELAAR
MONICA DE MIGUEL RUBIO
ROB VAN DE MORTEL
ROLINA NELL
ROBERT VAN NISPEN
NAVID NUUR
TOOS NIJSSEN
HENK OLIJVE
ROMBOUT OOMEN
HENNY OVERBEEK
PAUL PANHUYSEN
ANNE VAN DE PALS
TESSA PETERS
BRIGITTE PICAVET
SANDER POLDERMAN
CHARLES POPELIER
TERESA RAHDER
HAN RAMECKERS
CHANTAL RENS
CHANTAL RENS & GUMMBAH
ANKE RODER
ELLEN RODENBERG
NATASHA ROSLING
MARJOLEIN ROTHMAN
GEOFFREY SALMON
ROB VAN DE SANDE
SYLVIA SAVELKOUL
MAARTEN SCHEPERS
SIMON SCHRIKKER
HANS-JOACHIM SCHROTER
AGATA SIWEK
FRANS SMIT
JULES M SMITS
ANNEMARIE VAN DE THILLART
ERWIN THOMASSE
LIESBETH TOUW
JULIENNE TULLEMANS
MARIA UZONI
INE VAN DE VEN
WOUTER VERHOEVEN
CARLA VERMELTFOORT
EEFJE VERSTEEGEN
CECILE VERWAAIJEN
HELMA VEUGEN
MIRANDA VISSERS
GABRIELA VILLAREAL
ROOSMARIE VLEK
REGGIE VOIGTLANDER
WIM VAN DE VOORT
JOHAN VOSSEN
CHARLES VREULS
BERT DE VRIES
RENE DE VRIES
INEKE VAN DER WAL
ROGIER WALRECHT
HANNIE VAN WANROOIJ
SHIRLEY WELTEN
JURGEN WINKLER
DANIEL DENNIS DE WIT
Publieke werken

Kijkdagen en veiling 25 januari t/m 22 maart 2009
Veiling zaterdag 21 maart om 16:00 uur


De Cacaofabriek wil dóór
Kunst heeft ruimte nodig om te gedijen. De cacaofabriek geeft die ruimte, al 15 jaar lang. Een plaats voor (jonge) kunstenaars om te experimenteren. Een plek voor ervaren kunstenaars om hun hele levenswerk te tonen. Ruimte voor een groep enthousiastelingen om samen te werken aan een bijzonder project. En uiteindelijk allemaal met hetzelfde doel: het publiek een unieke ervaring te laten beleven. En daar willen we graag mee doorgaan.

Steunmanifestatie
Maar ook de Cacaofabriek ziet de overheidssteun akelig afnemen. Daarom organiseren we een steunmanifestatie. Een grote groepstentoonstelling met als klapstuk een veiling van de kunstwerken. Alle kunstenaars die de afgelopen 15 jaar deel hebben uitgemaakt van het programma zijn uitgenodigd mee te doen.

Veiling en kijkdagen
Op zaterdag 21 maart om 16:00 uur is de veiling.
De directeur van Sotheby's in Keulen, Drs. Herbert van Mierlo, brengt de kunstwerken als veilingmeester onder de hamer.

Sponsoring en donaties
Word sponsor van de Cacaofabriek. Donaties, groot of klein, zijn zeer welkom. Zoals je weet zijn schenkingen aftrekbaar van de belasting. Dat kan anoniem. Maar ook het leveren van een tegenprestatie van onze kant is ook bespreekbaar. Denk aan een vermelding op de website en of drukwerk
.
a p r i l  b e r g v i k  
 
  1  |  2  |  3 |  4   n i e u w s  |  c v  |  l i n k s  |  w e r k  
  f o t o  |  f i l m  |  t e k s t  |  c o n t a c t