Allerzielen Alom

Allerzielen nieuwe stijl - Allerzielen Alom biedt gelegenheid om de doden te herdenken op een manier die aansluit bij de samenleving van nu; kunstenaar Ida van der Lee heeft Allerzielen Alom vanuit de beeldende kunst ontwikkeld; uit de vele reacties blijkt dat deze vieringen diepe indruk maken en in een essentiële behoefte voorzien;
Organisatie: Stichting en kernteam Allerzielen Alom onder leiding van Ida van der Lee
Graft-De Rijp: zaterdag 17 oktober, op alle begraafplaatsen in de gemeente
Edam: zondag 25 oktober, begraafplaats Grote Kerk, Velsen: woensdag 28 oktober, begraafplaats De Biezen
Kernteam: Ida van der Lee, Jaap Velserboer, Annemiek van Harten, Ronald Tebra, Luuk van Term.
Deelnemende kunstenaars: Vronie Achenbach, Mirjam Bakker, April Bergvik, Rachel de Boer,
Willemijn Faber, Hanneke de Feijter, Lenneke van der Goot, Simone de Groot, Femke Hockx,
Reinier Kurpershoek, Ada Leenheer, Max Linsen, Ella Nitters, Mechteld Prins, Daphne Questro,
Linda van Sommeren, Isolde Venrooy, Max Linsen, Jeroen Breeuwer en Arnold Weel.

 


1974 fuseerde de rechtlijnige en de vrijzinnige richtingen binnen de protestantse kerk en ontstond de Zusterkring in Edam. In het begin waren er vijfenveertig vrouwen die op vrijwillige basis handwerk deden voor de kerk. Van die vijfenveertig vrouwen zijn er nu vijf over, die om de beurt bij elkaar thuis breien. Zij maken met de opbrengst van hun breiwerk van alles mogelijk voor de kerk. Zo hebben zij recent voor de nieuwe geluidsinstallatie betaald en is het volgende doel een toilet voor gehandicapten. Omdat er geen nieuwe vrouwen bij komen houdt de Zusterkring met deze vrouwen op met bestaan. Ik wilde voor hen een monument maken en tegelijk een overdracht creëren van de oude generatie naar een nieuwe(re).

Zo heb ik een installatie gemaakt bestaande uit twee films, een met de vrouwen al breiende op de bank en een waarop alleen hun breiende handen te zien zijn. Voor de eerste film heb ik een tafel neergezet, met koffiekopjes en koekjes en een mandje met een breiwerk met vier aparte uiteinden. Vier mensen kunnen hierdoor tegelijk breien, terwijl ze naar de vrouwen uit Edam kijken; zo ontstaat de overdracht.

Op de avonden werd enthousiast gebreid door jong en oud, man en vrouw en ondertussen voortgeborduurd over een steekje laten vallen, de draad weer oppakken, de eindjes aan elkaar breien, het verhaal van de levensdraad, enz.

Dank aan de Zusterkring.
Ook aan Willemijn Faber en Simone de Groot voor het breiwerk.


www.allerzielenalom.nl