a p r i l  b e r g v i k  
       
   
klaagkommuur 2008
Internet-onderzoek: de uitkomst van een chatsessie met een bekende acteur en de transformatie van opwinding naar benauwdheid (zie Tekst)
Kussenmuur, performance
   
< > x
       
  f o t o  |  f i l m  |  t e k s t  |  c o n t a c t