a p r i l  b e r g v i k  
     
    De Zusterkring 2009 0:56/8:00
In 1974 ontstond de Zusterkring in Edam. In het begin waren er vijfenveertig vrouwen die handwerk deden voor de kerk.
Er zijn nu vijf vrouwen over die breien. Omdat er geen nieuwe deelneemsters bij komen, houdt de Zusterkring op te bestaan. Ik wilde voor hen een monument maken en een overdracht van de oude naar een nieuwe generatie creëren. Film en installatie. Zie ook tekst/nieuws/Allerzielen Alom
   
< > x
       
  f o t o  |  f i l m  |  t e k s t  |  c o n t a c t